ÇÖZÜMLER / VERİMLİLİK ARTIRMA ÇÖZÜMLERİ
VERİMLİLİK ARTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Hava Yayılım CFD Analizleri

STEP Mekanik hava dağıtımının kritik olduğu veya garanti edilmek istendiği bölgeler için belirli difüzör modellerinde CFD analiz desteğini sunmaktadır. 
                 

Öncelikle şartlandırılacak ortamın detaylı modellemesi çıkartılır ve seçilen difüzörler uygun bir şekilde konumlandırılır. Projeden alınan bütün parametreler girilerek şartlandırılan ortamda sıcaklık dağılımları, hız dağılımları, besleme havası karakteristikleri çıkartılarak sistemin nasıl çalışacağı önceden analiz edilmiş olur. 

Yapılan bu simülasyon sayesinde gerçek ortamı oluşturup sistemi test etmek yerine CFD analizleri ile proje sürecinde önemli bir zaman  kazanımı sağlanmaktadır. 


Sistem Akustik Yeterlilik Analizleri

Konfor odaklı çözümlerde akustik olarak uygun bir ortam yaratmak sistemin en önemli parçalarından biridir. Proje tasarımının erken süreçlerinde seçilen tüm ürünlerin maksimum gürültü kriterleri içerisinde kalması veya mevcut sistemlerde gürültü sönümleyici çözümlerin uygulanması gerekmektedir. 

Havalandırma sisteminde kullanılan bütün cihazların imalatçı tarafından belirtilen ses gücü değerleri, havalandırma kanallarının geometrik ve teknik özellikleri, seçilen difüzörlerin özellikleri ve mimari yapının detayları tespit edilerek sönümleme hesapları yapılır ve belirtilen ortamda bulunan alıcı için gürültü seviyesi her oktav bandına göre belirlenir. Ses kaynaklarının adetlerine göre logaritmik olarak hesap yapılarak alıcının duyacağı gürültü seviyesi NC kriterlerine göre hesaplanır. 

STEP Mekanik proje tasarım ekipleri ile birlikte çalışarak sağladığı ürünler için akustik analiz rapor desteği sunmaktadır.