ÜRÜNLER / HAVA TERMİNAL ÜNİTELERİ / FANLI TERMİNAL ÜNİTELERİ
SABİT/DEĞİŞKEN DEBİ FAN POWERED ÜNİTELER

Fanlı Terminal Ünitelerinin seri ve paralel akışlı tipleri mevcut olduğu gibi sessiz, düşük yüksekli, düşük hava sıcaklık konstrüksiyonlu gibi özel modelleri de mevcuttur. 

FANLI (SABİT DEBİLİ) SERİ AKIŞ TİPLİ TERMİNAL ÜNİTELERİ  

Temel ünite, şartlandırılmış (primer) hava girişinde bir motorlu damper, debi sensörü, motorlu fan ve ilgili kontrol ekipmanlarından oluşur. Aksesuar olarak; ısıtıcı üniteler (sulu veya elektrikli tip), filtre, giriş ve/veya çıkışta kullanılabilecek susturucular temin edilebilir.


Çalışma Şekli
Termostattan alınan sinyal durumuna göre kontrol cihazı şartlandırılmış (primer) havanın girişi üzerindeki damper motoruna sinyal iletir ve bu sinyal ile, tahrik motoru damperin açıklık pozisyonunu değiştirerek gerekli miktarda soğutma havasının ünite içerisine girmesini temin eder. Ünite içerisindeki fan bir miktar soğutma havası ile mekandan asma tavan içerisine alınan, oradan ünite içerisine emilen ılık dönüş havasını karıştırıp difüzörler üzerinden mekana iletir. Soğutma (primer) havasının artma azalma oranına göre dönüş (resirkülasyon) havası oranı da ters oranda değişir ve fan daima sabit debi ile çalışır. Mekanının ısıtma gereksinimi arttığında primer hava miktarı minimuma iner ve bir süre sonra da ısıtıcı devreye girer. Sonuç olarak merkezi sistem değişken debili bir dağılım sağlarken terminal ünite ilgili mekana daima sabit hava akışını sağlar.     
Genel Uygulamalar 
Isıtma ve soğutma gereksiniminin zaman içerisinde fazla değişebileceği, mekanların boş olduğu zamanlarda merkezi sistemin kapatılması veya sıcaklığın belirli bir değerde tutulması istenen dış zonlarda.  Merkezi sistemde ekonomik işletme istenmesi durumlarında ve en önemlisi mekanda sabit debide hava akışı gereksinimi olan ve homojen hava dağılımı ile konforun önemli olduğu mekanlarda kullanılmaktadır.


 
FANLI (DEĞİŞKEN DEBİLİ) PARALEL AKIŞ TİPLİ TERMİNAL ÜNİTELERİ  

Temel ünite, şartlandırılmış (primer) hava girişinde bir motorlu damper, debi sensörü, motorlu fan, ve ilgili kontrol ekipmanlarından oluşur. Bu ünitelerde primer hava ve fan hücresi bir panel ile birbirinden ayrılmıştır. Fanın üfleme ağzı primer hava hücresine geri akış engelleme damperi ile bağlıdır. Aksesuar olarak; ısıtıcı üniteler (sulu veya elektrikli tip), filtre, giriş ve/veya çıkışta kullanılabilecek susturucular temin edilebilir.


Çalışma Şekli
Termostattan alınan sinyal durumuna göre kontrol cihazı şartlandırılmış (primer) havanın girişi üzerindeki damper motoruna sinyal iletir ve bu sinyal ile, tahrik motoru damperin açıklık pozisyonunu değiştirerek gerekli miktarda soğutma havasının ünite içerisine girmesini temin eder. Ünite içerisindeki fan sadece ısıtma gereksinimi olduğunda devreye girer ve asma tavan içerisine alınan, oradan ünite içerisine emilen ılık dönüş havası, minimum değere inmiş olan primer hava ile karışarak difüzörler üzerinden mekana iletir. Soğutma (primer) havasının artmaya başlaması durumunda fan devreden çıkar ve üflenen hava miktarı artarak yada azaltılarak mekanda soğutma yapılır. Isıtma durumunda primer hava minimum değerdedir ve fan çalışmaktadır. Asma tavan arasındaki ılık hava mekanının ısıtma gereksinimini karşılayamaz olduğunda ısıtıcı devreye girer.
Genel Uygulamalar
Tek kanallı değişken debili terminal ünitesi olarak dış zonlarda ısıtma soğutma gereksinimini karşılamak için kullanılırlar. Mekanlarda koridorlara yakın bir bölümde asma tavan içerisinde tesis edilerek iç kısımlar asma tavan içerisindeki sıcak havanın alınıp dış zonlarda ısıtma için kullanılması ile işletme ekonomisi temin edilmektedir.PRICE INDUSTRIES KALİTESİNİ TERCİH EDEN BAZI PROJELERİMİZ ;
fan powered unit, fan powered box, fanlı terminal, seri fanlı, paralel fanlı, değişken debili, sabit debili, fanlı terminal üniteleri