ÜRÜNLER / UFAD SİSTEMLER - YERDEN HAVALANDIRMA / YUVARLAK MODÜLER YER DİFÜZÖRÜ
Price MFD-TP, radyal slotları kullanarak hızlı bir hava karışımı için dönen hava akımları oluşturur. Bu türbülanslı akış nedeniyle çok yüksek indüksiyonlu dikey hava atışı sağlar.

Yüksek indüksiyon, zemin seviyesinden ortama karışır ve yaşam alanındaki hava sıcaklığını hızlıca dengeler. Atılan hava, yaşam alanı içerisinde türbülanslı bir koni şeklinde karışır. MFD-TP, ASHRAE 55-2004’e göre cereyandan memnun olmayan insan yüzdesini %10-15 seviyesinde tutarak, 0,5-1 metre aralığına yerleştirilebilir.