ÜRÜNLER / UFAD SİSTEMLER - YERDEN HAVALANDIRMA / YUVARLAK YER/DÖŞEME DİFÜZÖRLERİ
Esnek ve güçlü, toplantı/eğitim salonları, lobiler, konser/konferans salonları, çalışma ofisleri.
Hava debisi ayarlanabilirdir. Bu özellikle sıralı oturma uygulamalarında, özellikle arka oturma alanlarının daha çok hava debisi ihtiyacından dolayı önemli bir özelliktir. Katmanlı ısı dağılımını homojen hale getirmek için idealdir.

Eğimli hava atışı ile yüksek indüksiyonlu difüzör
Dikey hava sıcaklık gradyeni <1,5 K/m olacak şekilde uniform hava dağılımı
Esinti yaratmayan tasarım
Düşük ses değerleri
Yükseltimiş döşemeler için uygun